MÓW ZE MNĄ

TERAPIA LOGOPEDYCZNA/NEUROLOGOPEDYCZNA WIELICZKA

TERAPIA KARMIENIA
OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY
AFAZJA/DYSFAZJA
DYZARTRIA
WADY WYMOWY
ZABURZENIA MOWY W CHOROBACH NEURODEGENERACYJNYCH